Hijsframe voor Blommaert

NESKO Engineering ontwikkelde hijsframes op vraag van de firma Blommaert NV.

Blommaert NV is gespecialiseerd in aluminium constructies waaronder luiken voor scheepsruimen af te dekken, mobiele daken voor landtoepassingen, en maatwerk voor de industrie

We hebben een stalen hijsframe ontwikkeld waarmee ze een set van 8 aluminium scheepsluiken van 14 x 7m veilig kunnen transporteren. Het frame moest herbruikbaar zijn, een gewicht aankunnen van in totaal 34 ton en uiteraard ook voorzien zijn van een CE-certificaat.

Het frame werd ontworpen met Solidworks, waarna het onderworpen werd aan een virtuele sterkteberekening. Toen het model geoptimaliseerd was, zijn de frames geproduceerd. Vervolgens zijn de frames geleverd op locatie en zijn ze onder leiding van ons team gemonteerd en onderheven aan een sterkteproef tijdens de keuring.

De frames zijn ondertussen door onze klant in gebruik genomen en zijn al naar de andere kant van de oceaan gereisd!

Graag willen we van deze gelegenheid ook nog eens gebruik maken om de firma Blommaert NV te bedanken voor de aangename samenwerking en het wederzijdse vertrouwen!
https://blommaertalu.com/