CE-Machinehandleiding 

CE-Machinehandleiding 

U heeft een gloednieuwe machine maar de CE-handleiding moet nog ontwikkeld worden? 

Ook hiervoor kan u bij Nesko Engineering terecht.

De CE-handleiding is een verplichte gebruiksaanwijzing met instructies voor het goed en veilig kunnen bedienen en onderhouden van een machine.

In de handleiding is eveneens de risicobeoordeling van de machine verwerkt .

De CE-handleiding moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

  • Naam van de onderneming en adres van de fabrikant.
  • de EG-verklaring van overeenstemming van de desbetreffende machine.
  • een beschrijving van de machine en de werking ervan
  • tekeningen, schema’s, beschrijvingen en toelichtingen nodig voor het monteren, installeren, afstellen, onderhouden,…

  informatie over restrisico’s en beschermende maatregelen

Bij Nesko Engineering zorgen we ervoor dat uw CE handleiding wettelijk in orde. Uw handleiding wordt met de grootste zorg opgesteld waarbij een veilig gebruik van de machine steeds ons grootste aandachtspunt is. 

Nesko Engineering kan ook steeds zorgen voor vertaling van je handleiding naar het Frans, Duits of Engels.

De perfecte CE handleiding

Het in acht nemen van de wettelijke voorschriften waaraan een CE handleiding moet voldoen is natuurlijk één zaak. Daarnaast is het zeer belangrijk om rekening te houden met de schrijftaal die wordt gebruikt in deze handleiding. Iedere productiemedewerker moet in staat zijn om deze handleiding foutloos te kunnen begrijpen en toepassen.

Het toevoegen van de vereiste tekeningen en schema’s zorgt voor een beter begrijpbare CE handleiding waardoor mogelijke veiligheidsrisico’s maximaal worden vermeden. 

Bij het opstellen van deze documentering maken we een onderscheid tussen conceptuele en instructieve informatie. Waarbij we de conceptuele informatie verdelen in verschillende onderdelen en de instructieve informatie transformeren in een stappenplan. 

Bij eventuele storingen of onderhoud is het belangrijk om op een snelle en constructieve manier te kunnen navigeren naar de juiste pagina in de handleiding. 

Door het toevoegen van een trefwoordenregister aan het einde van de CE-handleiding zorgen we ervoor dat u onmiddellijk kan navigeren naar de juiste pagina.

Heeft u een verouderde CE-handleiding die niet meer up to date is of heeft u nood aan een volledig nieuwe? 

Nesko Engineering staat voor u klaar.